Interviu cu senatorul Liviu Mazilu

  1.  Ce puteți spune, la final de an despre activitatea dumneavoastră parlamentară și impactul asupra cetățenilor?

În calitate de senator PSD de Mehedinți, ales cu peste 60% din voturile mehedințenilor, am urmărit îndeplinirea promisiunilor electorale exprimate prin Programul deGuvernare și în acest sens, prin prezența integrală la toate ședințele  Parlamentului, am susținut cu votul meu toate propunerile legislative care să conducă la realizarea acestui Program, unele dintre ele cu impact major asupra vieții românilor și implicit, a mehedințenilor, cum ar fi: Legea salarizării unitare, Legea pensiilor, Codul Administrativ, Codul Silvic sau Programul Național de Dezvoltarea Locală, care aduce județului Mehedinți investiții de peste 185 milioane euro .

         În acelaș timp, am susținut toate inițiativele legislativeale Guvernului sau colegilor parlamentari, care au ca efect îmbunătățireavieții românilor, unele dintre ele de importanță deosebită pentru Drobeta Turnu Severin și județul Mehedinți, cele mai importante fiind:

  • Modificările și completările Legii Finanțelor Publice Locale, conform cărora U.A.T.-urile pot folosi excedentul bugetar pentru subvenționarea energiei termice și pot face împrumuturi în Trezorerie pentru realizarea de proiecte sau pentru subvenția de energie  termică;
  • Modificările și completările aduse Legii Energiei care instituie obligativitatea ca societățile care au contracte de distribuție a gazelor naturale sau energiei electrice, de a extinde rețelele,pe cheltuiala lor, la solicitarea U.A.T.-urilor, urmând să primească ulterior decontarea investiției;
  • Extinderea P.N.D.L. pentru construirea,  reabilitarea, extinderea sistemelor de distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale.

Ce   v-ați propus să realizați în anul 2019, dacă aceste proiecte vizează și județul Mehedinți?

Pentru anul 2019 îmi  propun realizarea următoarele obiective:

  • Inițierea unei propuneri legislative prin care porturile dunărene să poată trece în administrarea U.A.T.-rilor pe raza cărora sunt situate, la solicitarea U.A.T.-rilor, în vederea accesării finanțării europene pentru modernizarea lor;
  • Propunere legislativă prin care ”Insula Șimian” să treacă în administrarea județului Mehedinți sau a comunei Șimian,pentru transformarea acesteia într-un obiectiv turistic de excepție;
  • Instituirea unui regim juridic și piscicol special pentru Dunăre între barajele de la Porțile de Fier I șiPorțile de Fier II, pe o perioadă limitată, în vederea regenerării populației  piscicole, în special speciile valoroase.

În ce direcție credeți că se va îndrepta România, după 100 de ani de la Marea  Unire?

Pentru România în următorii ani este,unica direcție, fără îndoială, o reprezintă continuarea parcursului european euroatlantic, consolidarea parteneriatelor cu țările U.E.și S.U.A. .

         Având în vedere poziționarea geo-strategică a României,resursele naturale de care dispunem dar și inteligența, inventivitatea și adaptabilitatea poporului român, am convingerea că în următorii ani România își va câștiga statutul meritat de a fi una dintre primele șase cele mai dezvoltate țări din Uniunea Europeană.

  Ce înseamnă pentru dumneavoastră aniversarea Centenarului?

           Pentru mine  personal, pentru fiecare român în parte Centenarul are foarte multe semnificații, reprezintă  simbolul  a tot ceea ce au dorit românii,     de –a lungul timpului.

           Este important să ne aducem aminte de istorie, de felul în care a fost realizată de veacuri această năzuință  a poporului român.  Să privim cu mare atenție, să–i omagiem așa cum se cuvine pe toți cei care au construit România de azi, și desigur să ducem mai departe această țară, unită, care aparține copiilor noștrii și moștenitorilor acestora, mai departe.

           Centenarul este un drum foarte lung,  asumat cu obstacolele și voința, efortul de a merge  pe cărări anevoioase, de a nu uita că sunt români și rădăcinile acestui popor.

           Mai înseamnă și dorința, speranța dea fi un singur popor, de a înfăptui România Mare, indiferent de istorie, de  toate impedimentele care au fost de a lungul secolelor.

           Reprezintă  perseverența și efortul elitelor românești, a liderilor pentru ca acest deziderat să devină realitate.

           Centenarul înseamnă  jertfă, eroismul tuturor celor fără de care Unirea    (pe care ”Națiunea a făcut-o”) visul românilor de a exista ca Neam într-o singură Țară nu ar fi fost posibil.

Senator Liviu Mazilu
Advertisements

2 thoughts on “Liviu Mazilu, senator PSD Mehedinți : Programul Național de Dezvoltare Locală aduce Mehedințiului investiții de peste 185 milioane de euro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.